Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-383/7/2015
Data ogłoszenia: 2015-08-03 godz: 10:14
Termin składania ofert: 2015-08-17 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-08-17 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Tomasz Niedźwiedż
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o Zamówieniu -dostawy 

 

SIWZ na dostawę energii elektrycznej 

Formularz cenowy Nr 1a

Formularz cenowy Nr 1b

Formularz cenowy Ne 1c

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego Nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ w Dziale  9, 12 i 13.

Informacja o wyborze oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM