Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1( budynek nr 1)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/8/2015
Data ogłoszenia: 2015-10-01 godz: 11:07
Termin składania ofert: 2015-10-20 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-20 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż.Marian Majka
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamowieniu dostawy 

SIWZ na dostawę wraz z montażem wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego Nr 1

Załącznik Nr 2 do SIWZ- Formularz asortymentowo cenowy pakiety:

1-Urządzenia i sprzęt medyczny 

2-Meble biurowe i sprzęt różny 

3- Sprzęt kuchenny i inny 

Załącznik Nr 3 do SIWZ- Formularz parametrów technicznych i warunków wymaganych pakiety:

1. Urządzenia i sprzęt medyczny 

2- Meble biurowei sprzęt różny 

3-Sprzęt kuchenny i inny

Zapytanie Wykonawcy nr 1

Zapytanie Wykonawcy nr 2

Zapytanie Wykonawcy nr 3

Zapytanie Wykonawcy nr 4

Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia

Wniosek o zmianę SIWZ nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1-Urządzenia i sprzęt medyczny

Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 2- Meble biurowei sprzęt  medyczny 

Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 3- Sprzęt kuchenny i inny 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM