Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/9/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-16 godz: 08:55
Termin składania ofert: 2015-11-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-25 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu -dostawy

SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem Umowy 

Pakiet 1,2,3,4,5 - Załączniki do  SIWZ  

 Zawiadomienie o wyborze wykonawców w pakietach 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM