Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów mleczarskich

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/10/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-16 godz: 08:59
Termin składania ofert: 2015-11-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-25 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamowieniu - dostawy

SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem umowy 

Pakiet  produktów mleczrskich  -Załącznik do SIWZ. 

Wybór oferty na produkty mleczarskie 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM