Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa artykułów spożywczych.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/11/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-16 godz: 09:02
Termin składania ofert: 2015-11-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-25 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu -dostawy

SIWZ  wraz z oświadczeniami i projektem umowy

Pakiety 1,2,3,4,5 - Załączniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM