Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wyrobów garmażeryjnych.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/12/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-16 godz: 09:05
Termin składania ofert: 2015-11-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-25 godz: 10:40
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ z oświadczeniami,projektem unowy i wykazem asortymentowym 

Wybór oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM