Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek nr 1)” w części dotyczącej pakietu 3 – Sprzęt kuchenny i inny.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-383/14/2015
Data ogłoszenia: 2015-12-02 godz: 15:26
Termin składania ofert: 2015-12-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-10 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem umowy.

Formularz asortymentowo cenowy -Pakiet 3 - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Formularz parametrów technicznych - Załącznik  Nr 3  do SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ oraz Załącznika nr 8 do SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu  postępowania 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM