Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa jaj kurzych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. NAZ - 383/15/2015
Data ogłoszenia: 2015-12-16 godz: 09:21
Termin składania ofert: 2016-01-07 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-01-07 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM