Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa pieczywa

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/16/2015
Data ogłoszenia: 2015-12-16 godz: 09:27
Termin składania ofert: 2016-01-07 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-01-07 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem umowy

 Zawiadomienie o wyborze  oferty 

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM