Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP-383/1/2016
Data ogłoszenia: 2016-01-19 godz: 09:20
Termin składania ofert: 2016-02-09 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-02-09 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy,

SIWZ na dostawę produktow leczniczych wraz z załącznikami,

Załącznik Nr 2 do SIWZ-  Pakiety asortymentowo cenowe Nr 1 i 2.

Zapytanie Wykonawcy nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM