Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wraz z montażem sprzętu kuchennego i innego oraz dostawa wózka do przewożenia termosów z posiłkami stanowiących część wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 (budynek 1)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP-383/3/2016
Data ogłoszenia: 2016-03-24 godz: 12:57
Termin składania ofert: 2016-04-12 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-12 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedżwiedź
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamowieniu - dostawy

SIWZ- wraz z załącznikami 

 Zapytanie Wykonawcy 1

Zapytanie Wykonawcy 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 2


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM