Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa środków czystości

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP-383/4/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-17 godz: 14:27
Termin składania ofert: 2016-05-12 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-12 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Marian Majka
Linki do dokumentów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Unieważnienie postępowania 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM