Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa artykułów spożywczych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP- 383/7/2016
Data ogłoszenia: 2016-10-31 godz: 12:59
Termin składania ofert: 2016-11-23 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-23 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu.

2. SIWZwraz z załącznikami i oświadczeniami.

3. Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM