Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów mleczarskich

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/8/2016
Data ogłoszenia: 2016-10-31 godz: 13:02
Termin składania ofert: 2016-11-23 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-23 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu.

2.SIWZ wraz z załącznikami i oświadczeniami.

3. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

4.Wybór najkorzystniejszej oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM