Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wyrobów garmażeryjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/10/2016
Data ogłoszenia: 2016-10-31 godz: 13:07
Termin składania ofert: 2016-11-23 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-23 godz: 10:40
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu dostawy.

2. SIWZ wraz z załącznikami i oświadczeniami.

3. Informacja  z otwarcia ofert w postępowaniu 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM