Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa jaj kurzych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: wpsp.DZP-383/12/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-05 godz: 10:05
Termin składania ofert: 2017-01-11 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-11 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu dostawy.

2. SIWZ wraz z załącznikami i óświadczeniami.

3. Zmiana treści załącznika nr 5 do SIWZ.

4. Informacja z otwarcia ofert.

5. Informacja o wyborze oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM