Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) WPSP w Żurawicy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP - 383 /14 / 2016
Data ogłoszenia: 2017-01-09 godz: 11:44
Termin składania ofert: 2017-01-25 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-25 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamowieniu -dostawy.

2. SIWZ wraz z oświadczeniami.

3. Formularze asortymentowo- cenowe ( Załączniki nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h).

4. Zapytania Wykonawców nr 1 i 2 wraz z odpowiedziami. 

5. Zmiana - formularza cenowego nr 1b do SIWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy nr 3 wraz z odpowiedzią.

7. Zapytanie Wykonawcy nr 4 wraz z odpowiedzią.

8.Informacja z otwarcia ofert.

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części pakietu 1,2,3,4,5,6,7.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM