Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych dla WPSP w Żurawicy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP-383 /3/ 2017
Data ogłoszenia: 2017-04-20 godz: 07:35
Termin składania ofert: 2017-05-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-05-10 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr farm. Ryszard Rudnicki
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamowieniu - dostawie, 

SIWZ wraz z formularzami, oświadczeniami i projektem umowy,

Załącznik Nr 1a do SIWZ, pakiet nr 1-leki.

Zapytanie Wykonawcy nr 1 i 2  - pakiet nr 1-leki.

Zapytanie Wykonawcy nr 3 -  zapisy SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert 

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu zw. ofertą.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM