Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów spożywczych i mleczarskich dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP - 383/5/2017
Data ogłoszenia: 2017-11-14 godz: 12:24
Termin składania ofert: 2017-11-29 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-29 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ z oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr: 3,4,5,6,7 do SIWZ.

3. Projekt umowy załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Pakiet nr 1- Olej roślinny,tłuszcze roślinne,

5. Pakiet nr 2 - Produkty rolnictwa,

6. Pakiet nr 3 - Różne produkty spożywcze,

7. Pakiet nr 4- Nabiał.

5. Informacja z otwarcia ofert.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty. 

 

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM