Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawę artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, produktów mleczarskich, pieczywa, wyrobów garmażeryjnych i jaj kurzych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP-383/ 4 /2020
Data ogłoszenia: 2020-11-05 godz: 08:41
Termin składania ofert: 2020-11-24 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2020-11-24 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszeniu o zamowieniu, 

2. SIWZ wraz z oświadczeniami.

3. Projekt umowy na dostawę produktów spożywczych.

4. Załącznik Nr 2 do SIWZ -Wykazy asortymentowo ilościowe.

5. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

6. Informacja o wyborze ofert w postępowaniu.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM