Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/1/13
Data ogłoszenia: 2013-01-11 godz: 13:38
Termin składania ofert: 2013-01-23 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-01-23 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM