Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Informacje o wyborze ofert na dostawę odczynników

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/1/13
Data ogłoszenia: 2013-01-30 godz: 14:42
Termin składania ofert: 2013-01-23 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-01-23 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

Załącznik Nr 1b

Załącznik Nr 1c

Załącznik Nr 1d


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM