Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych i odczynników laboratoryjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/5/13
Data ogłoszenia: 2013-03-13 godz: 14:36
Termin składania ofert: 2013-03-21 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-21 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Irena Winiarz, mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Informacja o wyborze ofert

Załącznik nr 1 profukty lecznicze

Załącznik nr 1a odczynniki do aparatu Sysmex


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM