Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Kompleksowa usługa specjalistyczna prania odzieży i bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny pościelowej

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/6/13
Data ogłoszenia: 2013-03-28 godz: 09:41
Termin składania ofert: 2013-04-08 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-04-08 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Agnieszka Wilczak-Górniak
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Modyfikacaja zapisów SIWZ. 

Informacja o wyborze oferty świadczenia usług pralniczych


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM