Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/7/13
Data ogłoszenia: 2013-07-26 godz: 14:03
Termin składania ofert: 2013-08-07 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-08-07 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Bogusława Wlazło
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik 1a

 

Załącznik 1b

 

Załącznik 1c


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM