Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa mięsa,wędlin,drobiu i wyrobów drobiowych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-380/30/NAZ13
Data ogłoszenia: 2013-11-14 godz: 09:20
Termin składania ofert: 2013-12-04 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-04 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów


Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia - dostawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę mięsa,wędlin...


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM