Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa artykułow spożywczych dla Wojewódzkiego Podkrpackiego Szpitala Psychiatrycznego im.prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-380/31/NAZ/13
Data ogłoszenia: 2013-11-14 godz: 09:20
Termin składania ofert: 2013-12-04 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-04 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia - dostawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na art. spożywcze.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM