Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewodzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy .

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-380/32/NAZ/13
Data ogłoszenia: 2013-11-14 godz: 09:20
Termin składania ofert: 2013-12-04 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-04 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów


Ogłoszenie o zamowieniu - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia - produkty mleczarskie

Informacja o wyborze ofert na produkty mleczrskie


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM