Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów garmażeryjnych dla wojewódzkiego Podkarpackego Szpitala Psychiatrycznego im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-380/33/NAZ/13
Data ogłoszenia: 2013-11-14 godz: 09:20
Termin składania ofert: 2013-12-04 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-04 godz: 10:40
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogloszenie o zamowieniu- dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia wraz z Załącznikami

Informacja o wyborze oferty na produkty garmażeryjne


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM