Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa pieczywa oraz wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Wojewodzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP-383/11/NAZ/2013
Data ogłoszenia: 2013-12-12 godz: 08:06
Termin składania ofert: 2014-01-09 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-01-09 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów


Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia - dostawy

Wybór oferty na pieczywo


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM