Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa jaj kurzych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP-383/12/NAZ/2013
Data ogłoszenia: 2013-12-12 godz: 08:12
Termin składania ofert: 2014-01-09 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-01-09 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów


Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia - dostawy

Informacja owyborze oferty na jaja kurze


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM