Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Przebudowa i Rozbudowa Budynku Nr 3 wraz z zagospodarowaniem i zewnętrznymi sieciami uzbrojenia terenu- kontynuacja robót.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/5/2014
Data ogłoszenia: 2014-03-21 godz: 14:52
Termin składania ofert: 2014-04-07 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-04-07 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Piotr Szuberla
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

Załączniki do oferty

Projekt umowy

Załącznik Architektura część 1

Załącznik Architektura część 2

Załącznik Architektura część 3

Załącznik Instalacja elektryczna

Załącznik Instalacja teletechniczne

Załącznik Instalacja sanitarna część 1

Załącznik Instalacja sanitarna część 2

Załącznik Sieć sanitarna

Załącznik STWiOR

Załącznik Przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Odpowiedź na zapytanie Nr1

Odpowiedź na zapytanie Nr 2

Odpowiedż  na zapytanie Nr 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM