Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa artykułów spożywczych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/8/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-13 godz: 14:18
Termin składania ofert: 2014-11-26 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-11-26 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o Zamówieniu -dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Wykaz asortymentowo -ilościowy (w 5- ciu pakietach )

Oświadczenia w trybie art.22 i 24 ustawy Pzp. 

Projekt umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

str. 1


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM