Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa mięsa,wędlin,drobiu i wyrobów drobiowych.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/9/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-17 godz: 07:55
Termin składania ofert: 2014-11-26 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-11-26 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia 

Wykaz asortymentowo- ilościowy

Oświadczenia w trybie art. 22i 24 ustawy Pzp.

Projekt umowy

Informacja o wyborze ofert str. 1

Wybór ofert str. 2 

Punktacja ofert str. 1

Punktacja str. 2


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM