Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów mleczarskich

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/10/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-17 godz: 08:05
Termin składania ofert: 2014-11-26 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2014-11-26 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz asortymentowo- ilościowy

Oświadczenia w trybie art. 22 i 24 ustawy Pzp.  

Projekt umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM