Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa jaj kurzych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/12/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-17 godz: 11:17
Termin składania ofert: 2015-01-07 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-07 godz: 10:20
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

Specyfikacja Istotnych Warynków Zamowienia

Oświadczenia  art. 22 i 24 ustawy Pzp.

Projekt umowy 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM