Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa pieczywa

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/13/2014
Data ogłoszenia: 2014-12-17 godz: 11:20
Termin składania ofert: 2015-01-07 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-07 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Oświadczenia  art. 22 i 24 ustawy Pzp.

Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM