Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa odczynników laboratoryjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-383/1/2015
Data ogłoszenia: 2015-01-20 godz: 12:48
Termin składania ofert: 2015-01-29 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-29 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 

SIWZ na dostawę odczynników wraz z oświadczeniami i projektem Umowy 

Wykaz asortymentowo- ilościowy załączniki -1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g do SIWZ 

Zapytanie Nr 1 - odpowiedź Zamawiającego 

Zapytanie Nr 2 - odpowiedź Zamawiającego

Informacja o wyborze ofert  str.1

 wybór ofert c.d. str. 2

Zestawienie, streszczenie i ocena ofert- pakiet 1,2

Pakiet 3,4

Pakiet 5,7

Pakiet 6 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM