Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 6


Załącznik Nr 1a unieważnienie postępowania na dostawę odczynników

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/1/13
Data ogłoszenia: 2013-01-31 godz: 10:40
Termin składania ofert: 2013-01-23 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-01-23 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

Unieważnienie postępowania w części Załącznika Nr1a.

Załącznik


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM