Postępowania unieważnione - ilość wpisów: 6


Kompleksowa usługa specjalistyczna prania odzieży i bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny pościelowej

Status zamówienia:unieważniony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: WPSP.NAZ-38/383/4/13
Data ogłoszenia: 2013-02-27 godz: 13:58
Termin składania ofert: 2013-03-11 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-11 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Agnieszka Wilczak-Górniak
Linki do dokumentów

Informacja o unieważnieniu przetargu na świadczenie usług pralniczych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM