Numer ogłoszenia: 33927 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30987 - 2014 data 17.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, woj. podkarpackie, tel. 6723740 wew. 361, fax. 672-37-21.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: