Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Apteki szpitalnej.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.NAZ- 383/13/2015
Data ogłoszenia: 2015-12-09 godz: 14:07
Termin składania ofert: 2015-12-18 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-12-18 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

SIWZ wraz  załącznikami  nr 1,3, 4, 5, 6, 7

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Pakiety asortymentowo- cenowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Zapytania Wykonawców nr 1, 2, 3, 4

Zapytanie nr 5

Zapytanie nr 6

Zapytanie nr 7

Zapytanie nr 8

Zapytanie nr 9

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM