Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ( laboratorium)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/2/2016
Data ogłoszenia: 2016-01-27 godz: 12:13
Termin składania ofert: 2016-02-10 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-02-10 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o Zamówieniu - dostawy

SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - pakiety1, 2 ,3, 4,5,6,7 asortmentowo- cenowe

Zapytanie Wykonawcy Nr 1

Zapytanie Wykonawcy Nr 2

Zapytanie Wykonawcy Nr 3

Zapytanie Wykonawcy Nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM