Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa mięsa,wędlin,drobiu i wyrobów drobiowych.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP- 383/9/2016
Data ogłoszenia: 2016-10-31 godz: 13:04
Termin składania ofert: 2016-11-23 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2016-11-23 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamówieniu.

2.SIWZ wraz z załącznikami i oświadczeniami. 

3. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM