Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa pieczywa dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP-383/11/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-05 godz: 09:54
Termin składania ofert: 2017-01-11 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-11 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniuu dostawy.

2. SIWZ wraz z załącznikami i oświadczeniami 

3.Zmiana treści Załącznika nr 5 do SIWZ.

4. Informacja z otwarcia ofert.

5. Informacja z wyboru oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM