Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Kompleksowa dostawa paliwa gazowego grupy E do budynku kotłowni WPSP w Żurawicy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP- 383/15/2016
Data ogłoszenia: 2016-12-28 godz: 10:49
Termin składania ofert: 2017-01-10 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-10 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ wraz z załącznikami i oświadczeniami.

3. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.

4. Zmiana treści SIWZ w dziale 15. 

5. Zapytanie wykonawcy nr 1.

6.Zapytanie wykonawcy nr 2.

7.Zmiana treści Załącznika nr 3 do SIWZ. 

8. Zmiana treści Załącznika nr 3 do SIWZ-2

9. Informacja z otwarcia ofert 

10. Informacja o wyborze oferty.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM