Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa produktów leczniczych dla WPSP w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/1/2017
Data ogłoszenia: 2017-02-20 godz: 12:57
Termin składania ofert: 2017-03-07 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-03-07 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Małyj
Linki do dokumentów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.

SIWZ wraz z oświadczeniami.

Załączniki 1a i 1b do SIWZ.

Zapytania Wykonawców 1,2,3,4 z odpowiedziami Zamawiającego.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty w pakiecie 1 i 2 -leki

Informacja o unieważnieniu czynności  oceny i wyboru  najkorzystniejszej oferty w części leki 1

Informacja o unieważnieniu postępowania w części pakietu leki 1


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM