Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP. DZP-383/1/2018
Data ogłoszenia: 2018-01-17 godz: 10:00
Termin składania ofert: 2018-01-17 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-01-17 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Barbara Mrożek
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ wraz z oświadczeniami i projektem umowy -Załączniki :1,3,4,5,6,7.

3. Załącznik nr 2 - formularze asortymentowo cenowe wyrobów medycznych. 

 Pakiety - 1a,1b,1c,1d,1e,1f.1g. 

4. Zapytanie Wykonawcy nr 1.

5. zapytanie Wykonawcy nr 2. 

6. Informacja z otwarcia ofert 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM