Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, produktów mleczarskich, pieczywa, pierogów jaj kurzych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/6/2018
Data ogłoszenia: 2018-10-24 godz: 12:44
Termin składania ofert: 2018-11-14 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-14 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr Andrzej Dziubiński
Linki do dokumentów

1.Ogłoszenie o zamowieniu.

2. SIWZ wraz z oświadczeniami  Załączniki nr : 3,4,5,6,7,8 do SIWZ.

3. Projekt umowy załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ- Wykazy asortymentowo-ilościowe -Pakiety.

1.Pakiet 1,2,3,4,5 - produkty spożywcze,

2. Pakiet 6,7,8,9 - produkty mięsne,

3. Pakiet 10 - produkty mleczarskie,

4. Pakiet 11- pieczywo,

5. Pakiet 12 - wyroby  garmażeryjne,

6. Pakiet 13 - jaja kurze.

7. Zapytanie Wykonawcy nr 1.

7. Informacja o złożonych ofertach Wykonawców

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakietach 1- 13.


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM