Postępowania zakończone - ilość wpisów: 78


Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Oddziału Dziennego Wojewódzkiego Psychiatrycznego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy zlokalizowanego w budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: WPSP.DZP- 383/3/2019
Data ogłoszenia: 2019-04-01 godz: 08:25
Termin składania ofert: 2019-04-15 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-04-15 godz: 10:10
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Tomasz Niedźwiedź
Linki do dokumentów

1. Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawy 

2. SIWZ wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10+ proj. umowy zał. 11)

3. Formularze asortymentowo-cenowe dla części 1, 2 i 3 - załącznik nr 2

4. Formularze  parametrów technicznych i warunków dla części 1,2 i 3- załącznik nr 3.

5. Zapytanie Wykonawcy nr 1.

6. Zmiana zapisów proj. umowy w par. 3 i par. 9 ust 2 - Zał. nr 11 do SIWZ.

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

8. SIWZ - wersja Office word pod open ofice.

9. Zapytanie Wykonawcy nr 3.

 10 . Zapytanie Wykonawcy nr 2

11. Informacja z otwarcia ofert - wyposażenie 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2 i 3 - wyposażenie.

13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1- wyposażenia. 


Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM